Jak odczytywać emocje?

W roku szkolnym 2020/21 nauczyciele klas 2a, 2d, 2e realizują projekt Uniwersytetu Dzieci w Klasie pt: „Jak odczytywać emocje?”. Projekt składa się z 8 zajęć, podczas których uczniowie rozwijają kompetencje społeczne. Uczą się, jak pracować zespołowo, poszukują kreatywnych rozwiązań oraz uczą się rozpoznawać, co czują inni. Dzięki temu wzmacniają umiejętność nawiązywania relacji z innymi, empatię i świadomość własnych emocji.

Jak się uczyć koncentracji uwagi?

Na zajęciach dzieci dowiedziały się, co ma wspólnego pozytywne nastawienie z koncentracją uwagi oraz jakie emocje wpływają na motywację do podejmowania trudnych zadań. Wykonały trzy zadania, których celem było ćwiczenie koncentracji wzrokowej, słuchowej i dotykowej. Zastanawiały się, jaki wpływ mają na koncentrację uwagi nasze myśli, uczucia i wyobrażenia.
Wspólnie obejrzeliśmy film edukacyjny: „Dlaczego czasem trudno nam się skoncentrować?”, który posłużył do rozmowy na temat czynników utrudniających koncentrację uwagi. Następnie uczniowie wykonywali zadania, przy których musieli wykazać się czujnością i spostrzegawczością. W kolejnej części zajęć uczniowie mierzyli się z innymi zadaniami i za każdym razem rozmawialiśmy o tym, co ułatwiało wykonanie zadania, a co przeszkadzało w tym. Wszyscy wspólnie ustalili, że czynnikami, które pomagały w zadaniu była cisza, brak rozmów innych dzieci, natomiast przeszkadzał hałas, szepty i podpowiedzi.