Mądre bajki z całego świata - edycja 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie z klasy 1 c i 2 f przystąpili do projektu edukacyjnego „Mądre bajki z całego świata”.

Cele ogólne zajęć:

  • Budowanie świadomości, czym w życiu każdego człowieka są wartości,
  • Rozwijanie świadomości istnienia różnych wartości, którymi ludzie kierują się w życiu,
  • Kształtowanie przekonania, że poznawanie innych ludzi, to poznawanie tego, co dla nich jest ważne,
  • Zwrócenie uwagi na to, że ludzie w indywidualny sposób (w zależności od osobistej i społecznej sytuacji, miejsca, w którym mieszkają, warunków życia, itp.) określają, co jest w życiu dla nich najważniejsze.

Cykl zajęć skupia się na wartościach związanych ze wzmocnieniem autentyczności każdego człowieka oraz rozwojem poczucia własnej wolności i odpowiedzialnym stosunkiem do niej.  „Podróż po świecie wartości” będzie okazją do pokazania uczniom, czym warto kierować się w życiu, co jest ważne i jak wielkie znaczenie ma nasza wolność bycia sobą. Po świecie wartości oprowadzą uczniów ich rówieśnicy z Ghany, Kenii, Lesotho, Nepalu, Namibii, Indonezji, Wenezueli i Peru. Z każdej podróży uczniowie przywiozą: wiedzę, umiejętność, refleksję na temat wolności, autoekspresji, empatii, odwagi, samodzielności, dbania o siebie, odporności psychicznej, zaangażowania.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: http://kulczykfoundation.org.pl/bajki

 

O Piotrusiu, dzielnym Azorku i mądrej Filemonce

W październiku uczniowie zapoznali się z bajką  „O Piotrusiu, dzielnym Azorku i mądrej Filemonce”, której bohaterem jest ich rówieśnik. Ze względu na pewne cechy charakteru chłopiec miał wiele kłopotów. Po wysłuchaniu bajki uczniowie wskazywali zalety bohatera, takie, jak: wrażliwość, troska o innych, umiejętność opiekowania się zwierzętami, systematyczność, odwaga, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Następnie opowiadali o swoich mocnych stronach. Dostrzegli zalety kolegów i koleżanek z klasy.