Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Kokosza, grosz do grosza!"

Pod koniec marca roku szkolnego 2018/2019 nasza szkoła została zgłoszona do udziału w Ogólnopolskim Projekcie „Kokosza, grosz do grosza!”, który prowadzony jest przez Stowarzyszenie Anty-Rama z siedzibą w Łodzi.

Inspiracją do powstania projektu jest Światowy Dzień Oszczędzania, obchodzony corocznie 31 października.

W projekcie uczestniczą uczniowie klasy: 1 c, 1 f i 3 d .

Celem projektu jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie idei, sposobów        i nawyków oszczędzania, na etapie szkoły podstawowej klas. Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie szkoły podstawowej mają szansę poznać funkcję i wartość pieniądza, sposoby oszczędzania i namnażania oszczędności oraz pozytywne postawy związane z zarządzaniem finansami. Projekt ma zadanie promować i uczyć młodzież szkolną umiejętności bycia gospodarnym, oszczędnym i przedsiębiorczym oraz zdolności do krytycznej oceny pierwszych doświadczeń finansowych, związanych z zarządzaniem pieniędzmi w konkretnych sytuacjach życia codziennego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.kokosza.org

 

 

Nasze zajęcia ...

W ramach projektu zostały przeprowadzone lekcje na temat: „ Pieniądze i ich rola w życiu człowieka” , „Do czego służą pieniądze?”, „Robimy zakupy”. Uczniowie zapoznali się z historią pieniądza, poznali jego funkcje w życiu człowieka. W grupach wykonali plakaty. Wzbogacili słownictwo o pojęcia związane z ekonomią, zarządzaniem. Utrwalili umiejętności rozpoznawania i nazywania monet i banknotów. Rozwijali sprawności rachunkowe w zakresie obliczeń pieniężnych. Wspólnie utworzyli mapę myśli, kształtowali właściwe zachowanie w sklepie. Poznali sposoby oszczędzania i przechowywania pieniędzy. Uczestniczyli także w konkursie plastycznym „Jak oszczędzamy w rodzinie?”, podczas którego wykonały prace dowolną techniką plastyczną.