Mądre bajki z całego świata - edycja 2018/2019

"O tym, co jest dla Ciebie ważne w życiu"

Ostatnia bajka w roku szklonym 2018/1019 z serii „Mądre bajki z całego świata” nosi tytuł „O tym, co jest dla Ciebie ważne w życiu”. W czerwcu uczniowie tworzyli własną opowieść, która musiała zawierać ważne przesłanie moralne. Wyobraźnia dzieci nie ma granic, a wartości dla każdego z uczniów są inne, a jednak takie same. Najważniejszymi wartościami dla dzieci są: rodzice, rodzina, dom, przyjaciele. Słuchając bajek z różnych zakątków świata uczniowie znaleźli uniwersalne wartości i pożądane cechy charakteru tj.: dobroć, wrażliwość, odpowiedzialność, szacunek, mądrość, miłość, szczęście, rodzina, współpraca, wzajemna pomoc, szlachetność, dobroć, troskliwość, wewnętrzne piękno, oszczędność, dobroczynność, hojność, poszanowanie dóbr, pomysłowość, spryt, zgoda itd… i m.in te wartości uczniowie zawarli w swoich opowieściach. Do swoich opowieści wykonali rysunki właściwe z opowiadaną przez nich bajką. Przy tworzeniu własnej bajki doznali wielu przyjemnych wrażeń poprzez aktywne uczestnictwo i analizie wysłuchanych utworów – omawiali i oceniali postępowania bohaterów, wyodrębniali postacie pozytywne i negatywne. Twórcza wyobraźnia uczniów okraszona istotnymi wartościami życiowymi dała możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniem.