Program "Czytające Szkoły"

czytajace szkoly logo

Istotą programu jest codzienne czytanie uczniom dla przyjemności i chwila rozmowy po lekturze. Jest to sprawdzony sposób na zainteresowanie dzieci książką, rozbudzenie potrzeby czytania, wychowywanie czytelników.  Umiejętności językowe uczniów należy rozwijać od najmłodszych lat, by nauczyć ich języka, rozbudzić zainteresowania, zachęcić do nauki, poprawić koncentrację. Czytanie jest podstawowym narzędziem zdobywania wiedzy. Ponadto  głośne czytanie wspiera edukacyjną i wychowawczą działalność szkoły. Dzięki temu programowi uczniowie rozwijają:

  • umiejętności społeczne,
  • zwiększają zasób słownictwa czynnego i biernego,
  • wiedzę ogólną,
  • umiejętność refleksji i krytycznego myślenia,
  • wyobraźnię i poczucie humoru,
  • wzajemne relacje pomiędzy uczniami,
  • podstawowe więzi pomiędzy nauczycielem i uczniem,
  • wzrost czytelnictwa.

 

Dobór książek zaczerpnięty jest m.in. ze Złotej Listy tytułów rekomendowanych do czytania dzieciom. Są one dostępne na stronie internetowej Fundacji: www.calapolskaczytadzieciom.pl oraz "Przewodnik po Dobrych Książkach" na www.rodzinneczytanie.pl

 

Wychowawcy klas 1-3.