Uczymy dzieci programować

23.jpg,
 

W I semestrze roku szkolnego 2018/2019, uczniowie klas 1 i 2 uczestniczyli w II edycji programu „Uczymy Dzieci Programować”. Jest to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest wprowadzanie uczniów w świat programowania i robotyki oraz oswajanie z nowoczesną technologią poprzez doświadczenia i zabawę. 

Podczas zajęć dzieci nie tylko uczyły się podstaw programowania. Rozwijały także miękkie kompetencje, jak: kształtowanie myślenia algorytmicznego, wyrabianie zadaniowego podejścia do stawianych problemów, rozwijanie kreatywności, umiejętności pracy w zespole, szukania kompromisów oraz tworzenia optymalnych rozwiązań. Dzięki nastawieniu na osiąganie sukcesu i łatwość w osiąganiu celu we współpracy zespołowej, zwiększa się ponadto poczucie własnej wartości.

Zadania, jakie dzieci miały do rozwiązania raz w tygodniu, były realizowane poprzez zabawę, z wykorzystaniem:

  • Komputerów – z użyciem programów takich jak: Scratch Junior i CODE. Za pomocą Scratch Junior uczniowie tworzyli gry i uczyli się sprawnie liczyć. Przy pomocy strony CODE grali w gry – jak „Angry Birds”, ale żeby osiągnąć cel – czyli „nagrodę” w postaci zabawy, musieli najpierw wykonać zadanie – np. zbudować prosty program.
  • Ozobotów - małych, autonomicznych robotów służących do nauki programowania. Uczą one tworzenia algorytmów i programów poprzez doświadczenie, dzięki temu pobudzają kreatywność, rozwijają myślenie logiczne i pozwalają nabyć umiejętności obsługi technologii dostępnych we współczesnym świecie. Co ciekawe - za pomocą tych małych robotów uczniowie poznali m.in. dni tygodnia, dary jesieni czy zwyczaje świąteczne.
  • Programowanie bez komputera, za to z użyciem różnych przyborów: obrazków, cyfr, symboli graficznych. Z wykorzystaniem dostępnych w programie technik następuje: wspomaganie ogólnego rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną i przede wszystkim rozwój myślenia abstrakcyjnego, ale także ćwiczenie koncentracji uwagi, doskonalenie orientacji przestrzennej i umiejętności logicznego myślenia.

Barbara Kopyt