Aktualności

Niecodziennie na matematyce w klasie 5a

W ramach współpracy z Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego w klasie 5a odbyły się dwie godziny zajęć mające na celu kształtowanie myślenia matematycznego uczniów. W dniu 18 maja zajęcia poprowadziła pani dr Bożena Maj – Tatsis, która w swojej pracy naukowej koncentruje się wokół procesu kształtowania się i rozwijania aktywności matematycznych o charakterze twórczym wśród uczniów, studentów i nauczycieli matematyki. Podczas tych zajęć uczniowie kształcili umiejętności formułowania problemów matematycznych w sytuacjach praktycznych.

Następnie odbyła się prezentacja studentki z Grecji, która przedstawiła najważniejsze informacje o Grecji i Atenach. Prezentacja była w języku angielskim. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy zarówno z matematyki, języka angielskiego, geografii i historii. Prezentacja o Grecji była wprowadzeniem do drugiej godziny zajęć, na której uczniowie pracowali w grupach i tworzyli problemy matematyczne do podanych ilustracji, dotyczących Aten (Akropolis, Partenon).

Taka forma zajęć podoba się uczniom, wszyscy byli bardzo zaangażowani i zadowoleni, że mogą poczuć się jak autorzy podręczników z matematyki, tworząc zadania matematyczne.