Aktualności

Globusy indukcyjne na lekcjach geografii

W naszej szkole na lekcjach geografii uczniowie korzystają z globusów indukcyjnych. Są to globusy o czarnej, matowej powierzchni, na której z łatwością można kreślić i pisać różnokolorową kredą. Globusy te służą kształtowaniu wyobrażeń uczniów związanych nie tylko z pojęciem Ziemi jako planety, ale również do zrozumienia siatki geograficznej.
Uczniowie klas piątych posłużyli się globusem indukcyjnym, aby zrozumieć czym są południki i równoleżniki. Z dużą starannością i skupieniem kreślili je po globusach. Dzięki takim zajęciom uczniowie lepiej zapamiętają omawiane zagadnienia.
Zobaczcie, jak to wyglądało…