Aktualności

Spotkanie z leśnikiem

12 grudnia odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas siódmych z leśnikiem, Panem Dariuszem Żurkiem z Nadleśnictwa Kańczuga. Celem spotkania było przybliżenie uczniom wiedzy o polskich lasach, a także ich dużego znaczenia gospodarczego, społecznego i przyrodniczego.

Leśniczy w ciekawy sposób opowiedział uczniom o cyklu życia lasu oraz o czynnościach leśników związanych z gospodarką leśną. Usłyszeliśmy, czym jest użytkowanie lasu oraz  w jaki sposób pozyskujemy z niego  drewno. Nie zabrakło informacji o bezpiecznym wypoczynku w lasach, jak również o zasadach przeciwpożarowych obowiązujących na ich terenie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, wzbogaciło uczniów w nowe wiadomości i stanowiło doskonałe uzupełnienie do tematu o polskich lasach, omawianego na lekcji geografii.