Aktualności

"Segreguję, bo warto" - lekcja proekologiczna

W dniu 08.10.2019 r. w ramach międzyszkolnego konkursu „Segreguję, bo warto” gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela EKOSKOPU. Gość przeprowadził bardzo interesujące zajęcia dla klasy 4c. Głównym tematem spotkania było zapoznanie z prawidłowym postępowaniem z odpadami komunalnymi. Podczas ciekawej lekcji uczniowie dowiedzieli się, jak właściwie segregować odpady oraz co zrobić z tymi, które są niebezpieczne. Ponadto poznali niebezpieczeństwa dla środowiska i zdrowia ludzi, jakie płyną z nieprawidłowego postępowania z odpadami.