Archiwum SP 1-3 2018/2019

Warsztaty Inspiracji Teatralnej "ZEBRA"

W dniach 10 i 12 czerwca br. odbyły się w naszej szkole, w klasach 3c i 3d, Warsztaty Inspiracji Teatralnej „ZEBRA”, które poprowadził Pan Artur Ryś. Warsztaty mają za zadanie wydobyć pełen potencjał osobowości ucznia. Uczeń dzięki zajęciom:

- będzie potrafił poradzić sobie w sytuacjach, które dotychczas sprawiały mu trudność;

- stanie się on bardziej pewny siebie, otwarty, a co najważniejsze, wypracuje sobie dystans do siebie oraz do otaczającego świata;

- nauczy się panować nad emocjami, poprzez ćwiczenia pozwalające doświadczyć ich w bezpiecznej atmosferze dramy;

- stanie się bardziej komunikatywny, dzięki czemu będzie szybciej tworzył trwalsze przyjaźnie i zdrowe relacje z ludźmi w jego otoczeniu.

Improwizacja to otwartość na świat i drugą osobę, spontaniczność i budowanie lepszej wersji samego siebie. Gry i zabawy improwizacyjne poprawiają atmosferę w klasie i sprzyjają powstawaniu przyjaźni i wzajemnej akceptacji.