Archiwum SP 1-3 2018/2019

Międzyklasowy test czytania ze zrozumieniem klas drugich

3 kwietnia 2018r. klasy drugie wzięły udział w MIĘDZYKLASOWYM TEŚCIE CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM KLAS DRUGICH. Umiejętność czytania ze zrozumieniem wciąż pozostaje jedną z najważniejszych umiejętności dzisiejszego świata. Pozwala ona na aktywny udział w życiu społecznym, sprzyja rozwijaniu gustu literackiego, co przyczynia się do wychowania estetycznego uczniów i poszerza ich zainteresowania. Właściwa realizacja zadań w zakresie kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem uczniów klas najniższych przygotowuje ich do nauki w klasach wyższych. Wyrabianie nawyku poprawnego, cichego czytania otwiera przed dzieckiem perspektywę systematycznego i skutecznego uczenia się, opanowywania i pogłębiania wiedzy.