Zajecia dodatkowe 2019/2020

                                      HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH

                                           W ŚWIETLICY – 2019/2020

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Nazwisko i imię prowadzącego

Termin

1.

Origami.

Zajęcia wspomagające pamięć i koncentrację.

Bal Anna

pon. 13:00-14:00 (06D)

śr. 13:00-14:00 (06D)

2.

Zajęcia muzyczno-ruchowe.

Zajęcia edukacji prozdrowotnej.

Banaś Magdalena

śr. 14:30-15:30

pt. 13:00-14:00

3.

Wykorzystanie plastyki w kształtowaniu uzdolnień językowych. Gry i zabawy z języka angielskiego.

Biały Beata

wt. 14:00-15:00

wt. 15:00-16:00

4.

Kreatywne zajęcia plastyczne  z elementami języka angielskiego.

Zajęcia sportowe.

Cywińska Justyna

pon. 13:00-14:00

pt. 14:00-15:00

5.

Zajęcia teneczno-ruchowe.

Zagadki, rebusy i łamigłówki.

Czernik Anna

śr. 13:50-14:50

pt. 13:30-14:30

6.

Łamigłówki mądrej główki.

Zmalujmy coś – zajęcia plastyczne.

Idzik Marzena

pon. 12:00-13:00

czw. 12:00-13:00

7.

Zabawa dobra na wszystko – zabawy z elementami Klanzy. Zajęcia ogólnorozwojowe.

Marcinowska Barbara

pon. 13:00-14:00

czw. 11:00-12:00

8.

Twórcze rysowanie i malowanie.

Zabawy z bajką.

Opalińska Aneta

wt. 13:30-14:30 (06E)

czw. 13:30-14:30

9.

Kreatywna grafomotoryka.

Pasek Agata

wt. 15:00-16:00

pt. 12:00-13:00

10.

Papierowe czary – zajęcia plastyczno-techniczne.

 Podgórska Beata

wt. 12:30-14:30

11.

Zajęcia czytelniczo-plastyczne.

Zabawy i gry sportowe.

Ustrobińska Albina

wt.  13.00-14.00

pt. 14:00-15:00

12.

Gry i zabawy integracyjne z elementami bajkoterapii.

Więch Barbara

pon. 13:00-14:00

czw. 11:00-12:00

13.

Młodzi pomysłowi- zajęcia rozwijające kreatywność.

Żmuda Agnieszka

pon. 13:00-14:00

 

Terminy zajęć dodatkowych są dostosowane do potrzeb świetlicy i mogą być modyfikowane ze względu na specyfikę pracy.