Zajęcia czytelniczo-plastyczne "TWÓRCZA WYOBRAŹNIA"

Celem zajęć jest:

  • rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych u uczniów klas młodszych,
  • ćwiczenie aktywnego słuchania,
  • rozwijanie zdolności plastycznych,
  • kształtowanie prawidłowych postaw postępowania na podstawie czytanych tekstów,
  • poszerzanie zasobu słownictwa,
  • zaznajamianie z wybranymi utworami literatury dziecięcej.

prowadzący: Alicja Kwaśniewska (bibliotekarz)

TWÓRCZA WYOBRAŹNIA 2019/2020