Archiwum Gim 2016/2017

Wyróżnienie dla Marii Szczubiałki w konkursie literackim

13 czerwca 2017 r. z dumą i niezwykłą przyjemnością Pani Dyrektor Grażyna Lachcik wręczyła dyplom z wyróżnieniem oraz nagrody rzeczowe naszej uczennicy Marii Sczubiałce z klasy IIB gimnazjum.

Dziewczynka w kwietniu 2017 r. wystartowała w Ogólnopolskim Konkursie Literackim zorganizowanym przez STOWARZYSZENIE DĘBICKIE HOSPICJUM DOMOWE im. Jana Pawła II. Konkurs "MIARĄ DOJRZAŁOŚCI I WIELKOŚCI JEST STAWANIE SIĘ "MALUCZKIM" I UZNANIE SIEBIE ZA SŁUGĘ WSZYSTKICH" (Jan Paweł II) – Pola Nadziei 2017, miał na celu uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby i cierpienie ludzi chorych, budowanie więzi międzyludzkich i rozwijanie świadomości, że bezinteresowna pomoc człowiekowi choremu daje większy wymiar naszemu człowieczeństwu.

Maria Szczubiałka postanowiła włączyć się w tę wyjątkową inicjatywę i napisała opowiadanie, które uświadamia nam, jak ważna jest przyjaźń z drugą osobą i pamięć o niej zwłaszcza w obliczu choroby i śmierci.

Marii gratulujemy talentu literackiego, a wszystkich odwiedzających naszą stronę, zapraszamy do wnikliwej lektury jej tekstu!