Archiwum Gim 2016/2017

Zajęcia z pierwszej pomocy w klasie 1C gimnazjum

W dniu 6 czerwca na godzinie wychowawczej klasę 1C gimnazjum odwiedzili młodzi strażacy z liceum ogólnokształcącego o profilu pożarniczym z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie.

Celem spotkania było oswojenie młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności na temat tego, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć, udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami. Uczniowie mieli możliwość wykonywania ćwiczeń z użyciem fantomu oraz przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Podsumowaniem spotkania była krótka dyskusja mająca na celu uświadomienie uczniom tego, jak ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka.