Archiwum Gim 2016/2017

Otrzymaliśmy tytuł "Szkoły promującej zdrowie"

W dniu 18.05.2017 r. uczniowie kl. IC oraz ID gimnazjum wraz z nauczycielem biologii wzięli udział w V Forum Gimnazjalisty w Zespole Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego przy ulicy Warszawskiej 20 w Rzeszowie, którego przewodnią myślą było "Dobre zdrowie receptą na sukces".

W czasie trwania forum wysłuchaliśmy bardzo interesującego wykładu pt. "Ewolucja…czy rewolucja na talerzu". Następnie uczennice klasy IC gimnazjum - Oliwa Mita, Julia Sołek oraz Wiktoria Porada, przedstawiły prezentację multimedialną o naszej szkole i działaniach, jakie podjęliśmy, aby uzyskać tytuł "Szkoły promującej zdrowie". Było to:

  1. Uświadomienie potrzeby zmiany nawyków żywieniowych.
  2. Rozbudzanie potrzeby zwiększania aktywności ruchowej w szkole i w czasie wolnym.
  3. Kształtowanie postaw proekologicznych.

Wszystkie zaplanowane na rok szkolny 2015/2016 działania, podjęte w celu kształtowania postaw proekologicznych, poprawy stylu życia poprzez zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną, zostały zrealizowane. W czerwcu 2016 roku zespół do spraw promocji zdrowia przeprowadził ewaluację podjętych działań.

Wszyscy bardzo poważnie podeszli do zadań, co zaowocowało otrzymaniem certyfikatu "Szkoły promującej zdrowie".

Dziękujemy wszystkim nauczycielom oraz uczniom, bo to dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy, udało się uzyskać certyfikat.