Nasze sukcesy 2017/2018

Dzieci pomagają dzieciom

Dzieci uczęszczające do świetlicy włączyły się do konkursu "Dzieci pomagają dzieciom" organizowanego przez Fundację "Z Serca Dla Serca", a tym samym wykazały się wrażliwością i chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Wykonały piękne prace, które po zakończeniu konkursu zostaną przekazane na aukcję charytatywną, z której dochód zostanie przekazany na budowę Domu Hospicyjnego dla Dzieci w Zaleszanach.