Nasze sukcesy 2017/2018

Świetlica szkolna-przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Nasza szkoła w okresie od 28.04.2017. do 31.12.2017. wzięła udział w konkursie Świetlica szkolna-przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy, organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej, jako miejsca dla edukacji, rozwoju i zabawy uczniów.

Konkurs polegał na wykonaniu 8 zadań:

- Kurs "Świetlica szkolna-przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy"

- Bezpieczne zabawy zimowe.

- Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę.

- Karnawał w szkole.

- Tradycje Świąt Wielkanocnych.

- Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej.

- Jestem tolerancyjny.

- Savoir vivre w szkole.

Nauczyciele świetlicy, wraz z uczniami uczęszczającymi na świetlicę, bardzo angażowali się w realizację zadań. Nasze działania w każdym zakresie dokumentowaliśmy (prace plastyczne, zdjęcia), by systematycznie przekazywać sprawozdania do Studium Prawa Europejskiego. Tam jury konkursu oceniało nasze prace, które uzyskały maksymalną ilość punktów. Szkoła po wykonaniu zadań przewidzianych regulaminem konkursu, otrzymała certyfikat "Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy" oraz zaświadczenie ukończenia kursu.

Dziękujemy za zaangażowanie w realizację projektu wszystkim uczniom i nauczycielom świetlicy.