Stołówka

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

 

Informacja na temat płatności za wyżywienie w czerwcu 2019r.

 

W czerwcu abonament za obiady  wynosi: 42,00 zł

Liczba dni żywieniowych: 12.                      

Termin płatności upływa: 10.06.2019r.

Płatności wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Rodzice proszeni są o skrupulatne wpłaty odpowiadające sumie zobowiązania należnego, pomniejszonego o zgłoszone odpisy .

 

NR KONTA: 40 1020 4391 0000 6702 0187 6713

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie,

ul. Błogosławionej Karoliny 21,

35-119 Rzeszów

  W tytule : Nazwisko, imię oraz klasę dziecka.  

 

 

Intendent  Marta Rachfał 

intendentura@sp18.resman.pl

tel: 17 748 25 01

Uwaga!

Odpisy należy zgłaszać pod adresem mailowym:

intendentura@sp18.resman.pl