Stołówka

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie

Informacja na temat płatności za wyżywienie w styczniu 2021r.
Dla klas 1-3

 

Ilość dni żywieniowych – 10
Koszt – 35 zł

 

Indywidualne rozliczenie kosztów żywienia dzieci w stołówce szkolnej można sprawdzić na platformie internetowej.

 

Aby zalogować się do programu należy wejść na stronę:

https://edziecko.edu.pl/

Login – pesel ucznia

Hasło – imię ucznia pisane z dużej litery (np. Anna)Termin płatności upływa: 22.01.2021r.

 

NR KONTA:
40 1020 4391 0000 6702 0187 6713
Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie, ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów 
W tytule : Nazwisko, imię oraz klasę dziecka.
 

 

Intendent 
Marta Rachfał 
intendentura@sp18.resman.pl
tel: 17 748 25 01