Stołówka


Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie

Informacja na temat płatności za wyżywienie w listopadzie 2019r.

 

Abonament  za wyżywienie w listopadzie wynosi 66,50 zł.
Ilość dni żywieniowych – 19.Termin płatności upływa: 10.11.2019r.
Płatności wyłącznie w formie przelewu.

 

NR KONTA:
40 1020 4391 0000 6702 0187 6713
Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie, ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów 
W tytule : Nazwisko, imię oraz klasę dziecka.
 

 

Intendent 
Marta Rachfał 
intendentura@sp18.resman.pl
tel: 17 748 25 01
Uwaga!

Do momentu wdrożenia „Elektronicznego Systemu Rozliczeń Kosztów Żywienia Dzieci”

odpisy należy zgłaszać pod adresem mailowym:

intendentura@sp18.resman.pl