Stołówka

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Informacja na temat płatności za wyżywienie w marcu 2019r.

 

Uwaga!!!

Zmiana numeru konta bankowego

 

W marcu abonament za obiady  wynosi: 73,50 zł

Liczba dni żywieniowych: 21.                      

Termin płatności upływa: 15.03.2019r.

Płatności wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Rodzice proszeni są o skrupulatne wpłaty odpowiadające sumie zobowiązania należnego,

pomniejszonego o zgłoszone odpisy .

 

NR KONTA: 40 1020 4391 0000 6702 0187 6713

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie,

ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów 

W tytule : Nazwisko, imię oraz klasę dziecka.  

 

Intendent  Marta Rachfał 

intendentura@sp18.resman.pl

tel: 17 748 25 01

Odpisy należy zgłaszać pod adresem mailowym:

intendentura@sp18.resman.pl