Stołówka


Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie

Informacja na temat płatności za wyżywienie w styczniu  2020r.

 

Abonament  za wyżywienie w styczniu wynosi 31,50 zł.

Ilość dni żywieniowych – 9.

 

Za styczeń należy uiścić pełną stawkę abonamentową, gdyż zwroty za odpisy zgłoszone w grudniu będą oddawane w formie gotówkowej przez wychowawców klas lub intendentkę za potwierdzeniem odbioru ucznia na godzinach wychowawczych.                   

Termin płatności upływa: 15.01.2020r.

Płatności wyłącznie w formie przelewu.

 

NR KONTA: 40 1020 4391 0000 6702 0187 6713

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie, ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów 

W tytule : Nazwisko, imię oraz klasę dziecka.  

 

Intendent 

Marta Rachfał 

intendentura@sp18.resman.pl

tel: 17 748 25 01