Stołówka


Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie
Informacja na temat płatności za wyżywienie we wrześniu 2019r.

 

Abonament  za wyżywienie we wrześniu wynosi 66,50 zł.

Ilość dni żywieniowych – 19.

Stołówka wydaje posiłki od dnia 04.09.2019r.

Termin płatności upływa: 10.09.2019r.

Płatności wyłącznie w formie przelewu.

 

NR KONTA: 40 1020 4391 0000 6702 0187 6713

Szkoła Podstawowa nr 18 w Rzeszowie, ul. Błogosławionej Karoliny 21, 35-119 Rzeszów 

W tytule : Nazwisko, imię oraz klasę dziecka.  

 

Intendent

Marta Rachfał 

intendentura@sp18.resman.pl

tel: 17 748 25 01

Uwaga!

Do momentu wdrożenia „Elektronicznego Systemu Rozliczeń Kosztów Żywienia Dzieci”

odpisy należy zgłaszać pod adresem mailowym:

intendentura@sp18.resman.pl