Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021, semestr I