zmiany_w_kalendarzu_szkolnym_na_2020-21

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 18

 

01.09.2020r. (wtorek)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Spotkania z uczniami oraz rodzicami (on-line)     

14.09.2020r. (poniedziałek)

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające plany pracy szkoły

 

23,24.09. 2020r. (środa, czwartek)

 

Spotkania organizacyjne z rodzicami (stacjonarnie i on-line)

14.10.2020r. (środa)

 

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Do 16.10. 2020r. (piątek)

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

1.11.2020r. (niedziela)

 

Dzień Wszystkich Świętych

11. 11.2020r. (środa)

Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny

 

18,19. 11.2020r. (środa, czwartek)

 

Spotkania z rodzicami

 

11. 12. 2020r. (piątek)

Spotkania z rodzicami (informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną)

 

23.12.2020r. – 03.01.2021r.

(środa  -   niedziela)

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

6.01. 2021r. (środa)

 

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

Do 21.01.2021r. (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych  z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

22.01. 2021r. (piątek)

Zakończenie I semestru roku szk. 2020/2021

 

25.01.2021r. (poniedziałek)

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr roku. szk. 2020/2021

27,28.01. 2021r. (środa, czwartek)

Spotkania z rodzicami podsumowujące I semestr roku szkolnego 2020/2021

01.02.2021r. – 14.02.2021r. (poniedziałek - niedziela)

 

 

Ferie zimowe

15.02 – 19.02.2021r.(pon.– pt.)

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

22.02.2021r. (poniedziałek)

 

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za I półrocze roku szk. 2020/2021

 

01.04.- 06.04.2021r.(czw. – wt.)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14, 15. 04.2021r. (środa, czwartek)

 

 Spotkania z rodzicami

 

 

1.05.2021r. (sobota)

Święto pracy

3.05. 2021r (poniedziałek)

 

Rocznica Konstytucji 3-Maja - dzień ustawowo wolny

19.05.2021r. (środa)

Spotkania z rodzicami informujące

o proponowanych ocenach z zachowania

i ocenach niedostatecznych z obowiązujących przedmiotów edukacyjnych

 

25,26,27.05.2021r. (wt., śr., czw.)

Egzaminy ósmoklasisty

 

29.05. 2021r. (sobota)

Piknik Rodzinny

 

 

do 02.06.2021r. (środa)

 

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

03.06.2021r.(czwartek)          

 

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

07.06 - 11.06.2021r. (pn. - pt.)

 

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

 

do 15.06.2021r. (wtorek)

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

17.06.2021r. (czwartek)

 

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2020/2021

 

25.06.2021r. (piątek)

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

30.06.2021r. (środa)

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2020/2021

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego):

02.11.2020r (poniedziałek)

04, 05. 01.2021r. (poniedziałek, wtorek)

25, 26, 27.05. 2021r. (wtorek, środa, czwartek)

04.06.2021r. (piątek)

24.06.2021r. (czwartek)