Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 18

 

02.09.2019r. (poniedziałek)

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020         

13.09.2019r. (piątek)

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające plany pracy szkoły

 

18,19.09. 2019r. (środa, czwartek)

 

Spotkania organizacyjne z rodzicami

Do 11.10. 2019r. (piątek)

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

14.10.2019r. (poniedziałek)

 

Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Do 24.10.2019r. (czwartek)

 

Pasowanie na ucznia klasy I szkoły podstawowej

1.11.2019r. (piątek)

 

Dzień Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny

 

6, 7. 11.2019r. (środa, czwartek)

 

Spotkania z rodzicami

 

11. 11.2019r. (poniedziałek)

 

Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny

11. 12. 2019r. (środa)

Spotkania z rodzicami (informujące o zagrożeniu oceną niedostateczną)

 

23.12.2019r. – 01.01.2020r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

6.01. 2020r. (poniedziałek)

 

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

Do 10.01.2020r. (piątek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych   z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

10.01. 2020r. (piątek)

Zakończenie I semestru roku szk. 2019/2020

 

13.01.2020r. – 26.01.2020r. (poniedziałek - piątek)

 

Ferie zimowe

06.02. 2020r. (czwartek)

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr roku. szk. 2019/2020

 

12,13.02. 2020r. (środa, czwartek)

Spotkania z rodzicami podsumowujące I semestr roku szkolnego 2019/2020

 

10.02 – 14.02.2020r.(pon.– pt.)

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

17.02.2020r. (poniedziałek)

 

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za I półrocze roku szk. 2019/2020

 

1, 2. 04.2020r. (środa, czwartek)

 

 Spotkania z rodzicami

 

 

9.04.- 14.04.2020r.(czw. – wt.)

Wiosenna przerwa świąteczna

 

21,22,23.04.2020r. (wt., śr., czw.)

Egzaminy ósmoklasisty

 

1.05.2020r. (piątek)

Święto pracy – dzień ustawowo wolny

 

3.05. 2020r (niedziela)

 

Rocznica Konstytucji 3-Maja

13.05.2020r. (środa)

Spotkania z rodzicami informujące

o proponowanych ocenach z zachowania

i ocenach niedostatecznych z obowiązujących przedmiotów edukacyjnych

 

 

do 05.06.2020r. (piątek)

 

Poinformowanie uczniów i rodziców                                     o przewidywanych ocenach końcoworocznych                   z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

6.06. 2020r. (sobota)

Piknik Rodzinny

 

11.06.2020r.(czwartek)        

 

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

do 15.06.2020r. (poniedziałek)

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

8.06-17.06.2020r. (pn. - pt.)

 

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych i wychowawczych

 

18.06.2020r. (czwartek)

 

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2019/2020

 

26.06.2020r. (piątek)

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

30.06.2020r. (wtorek)

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2019/2020

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (Podstawa prawna:

rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego):

02, 03. 01.2020r.

12.06.2020r.

21, 22, 23.04. 2020r.

25.06.2020r.