Kalendarz  roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 18

 

03.09.2018r. (poniedziałek)

 

Rozpoczęcie  roku szkolnego  2018/2019      

14.09.2018r. (poniedziałek)

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające plany pracy szkoły

 

19,20.09. 2018r.(środa, czwartek)

 

Spotkania organizacyjne z rodzicami

 

Do 12.10. 2018r. (piątek)

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

14.10.2018r. (niedziela)

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

Do 25.10.2017r. (czwartek)

 

Pasowanie na ucznia klasy I szkoły podstawowej

1.11.2018r. (czwartek)

 

Dzień  Wszystkich Świętych – dzień ustawowo wolny

7, 8. 11.2018r. (środa, czwartek)

 

Spotkania z rodzicami

 

11. 11.2017r. (niedziela)

 

Święto Niepodległości

12. 12. 2018r. (środa)

Spotkania z rodzicami ( informujące o zagrożeniu oceną  niedostateczną)

 

24.12.2018r. – 01.01.2019r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

6.01. 2018r. (niedziela)

 

Święto Trzech Króli

Do 24.01.2019r. (czwartek)

Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

25.01. 2019r. (piątek)

Zakończenie I  semestru roku szk. 2018/2019

 

28.01. 2019r. (poniedziałek)

Konferencja klasyfikacyjna za I semestr roku. szk. 2018/2019

30,31.01. 2018r. (środa, czwartek)

Spotkania z rodzicami podsumowujące I semestr roku szkolnego   2018/2019

4.02 – 8.02.2019r. (pon. – pt.)

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych

 

 

11.02.2019r. – 22.02.2019r. (poniedziałek - piątek)

 

Ferie zimowe

27.02.2019r. (środa)

 

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za I  półrocze roku szk. 2017/18

 

 

6,7,8. 03. 2019r. ( środa, czwartek, piątek)

 

 Rekolekcje Wielkopostne

3, 4. 04.2019r. ( środa, czwartek)

 

 

Spotkania z rodzicami

 

 

10,11,12. 04.2019r. (środa, czwartek, piątek)

 

 Egzaminy gimnazjalne

 

15, 16, 17.04.2019r. (poniedz., wtorek, środa)

 

Egzaminy ósmoklasisty

 

 18.04.- 23.04.2019r.(czw. – wt.)      

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1.05.2019r. (środa)

Święto pracy – dzień ustawowo wolny

 

3.05. 2019r ( piątek)

 

Rocznica Konstytucji 3-Maja – dzień ustawowo wolny

 

22.05.2019r. (środa)

Spotkania z rodzicami informujące

o proponowanych  ocenach z zachowania

i ocenach niedostatecznych z obowiązujących przedmiotów edukacyjnych

 

31.05. 2019r. (piątek)

 

Dzień Dziecka i Sportu

 

1.06. 2019r. (sobota)

Piknik Rodzinny

 

do 03.06.2019r. (poniedziałek)

 

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

do 12.06.2019r. (środa)

Ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych  z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

 

10.06-14.06.2019r.(pn. - pt.)

 

Robocze spotkania zespołów przedmiotowych

17.06.2018r. (poniedziałek)

 

Konferencja klasyfikacyjna za rok szkolny 2018/2019

20.06.2019r.(czwartek)

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

21.06.2019r. (piątek)

 

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

25.06.2019r. (wtorek)

Konferencja plenarna podsumowująca pracę szkoły za rok szkolny 2018/2019

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych ( Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego):

 02.11.2018r.

 02.01.2019r.

 02.05.2019r.

 10, 11, 12. 04. 2019r.

 31.05.2019r.